Skip to main content.

Om den här väderstationen.

Väderstationen består av två delar,  en Oregon Scientific WMR928N wmr928N-imageoch ett entrådsnätverk  från Hobby-Boards. Entrådsnätet består av en sensor som mäter solljuset, och ett antal temperatursensorer som mäter temp i marknivå och 25-125 cm ner i jorden. All data samlas in och loggas med programmet Weather Display som även uppdaterar dessa sidor. Live-sidan uppdateras med 14 sekunders intervall, övriga sidor 1 gång per minut.

Om den här websiten

Sidorna baseras på en mall från CarterLake.org. Ett speciellt tack till Kevin Reed på TNET Weather.

AJAX uppdateringar från Saratoga-Weather.org.

Originalmallen baseras på  Designs by Haran.

Datorinfo Batteristatus WMR928N
Windows uptime
8 Days 20 Hours 28 Minutes 9 Seconds
Vindmätare %wmr918/68windbat% %
WD startad 14:22:36 2021-11-21 Regnmätare %wmr918/68rainbat% %
Ledigt minne 15.64GB /2GB Konsoll %wmr918/68consbat% %
PSU-temp  26.3 °C Temp/Luftfuktighet %wmr918/68tempbat% %
Statistik